ត្រឡប់មកវិញហើយ! មហោស្រពភាពយន្តខ្លីចតុមុខ ប្រកាសទទួលរឿងខ្លីចូលប្រកួត

មហោស្រពភាពយន្តខ្លីចតុមុខ(CSFF) ត្រូវបានចាប់បដិសន្ធិឡើង ដើម្បីអបអរដល់ភាពយន្តខ្លីមកពីជុំវិញ ពិភពលោក។ ដើម្បីស្វាគមន៍រដូវកាលថ្មី CSFF បានបើកប្រកាសទទួលរឿងប្រកួត ដល់សមិទ្ធិកររឿងខ្លី ចាប់តាំងពី ដើមខែមីនាមកម៉្លេះ។ មហោស្រពនៅតែរាប់បញ្ចូលភាពយន្តខ្លីកម្ពុជា ដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់យុវសមិទ្ធិករយើង ឱ្យបង្ហាញទេពកោសល្យរបស់ខ្លួន។ CSFF ឆ្នាំទី៨នេះនឹងត្រូវបានរៀបចំដោយ អង្គការភាពយន្តឈូករ័ត្ន ឬជាភាសា អង់គ្លេសហៅថា Sunflower Film Organization (SFO). CSFF នឹងជ្រើសរើសភាពយន្តខ្លីដែលលេចធ្លោ សម្រាប់ឆ្នាំទី៨នេះ ក្នុងពាក់កណ្តាលខែកក្កដាខាងមុខ។ ជ័យលាភី នឹងត្រូវបែងចែកយ៉ាងហោច ជា៥ប្រភេទដូចតទៅ៖ 🏆 ភាពយន្តខ្លីឆ្នើមរបស់កម្ពុជា 🏆 ភាពយន្តខ្លីឆ្នើមបន្ទាប់របស់កម្ពុជា 🏆 រង្វាន់ទស្សនិកជន ដល់ភាពយន្តខ្លីក្នុងស្រុក 🏆 រង្វាន់ទស្សនិកជន ដល់ភាពយន្តខ្លីអន្តរជាតិ កំឡុងពេលមហោស្រពធំរបស់យើង នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅដើមខែកញ្ញាឆ្នាំនេះ បន្ទាប់ពីកម្មវិធីមានប្រយោជន៍ជាបន្ត បន្ទាប់ ដូចជា “យល់ដឹងពីកុនចតុមុខ” (Chaktomuk Film Insight), “ជំរំភាពយន្តឈូករ័ត្ន” (Sunflower FilmCamp), យុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយ សន្និសីទព័ត៌មាន។ លោក ស៊ុំ …

CSFF បើកប្រកាសទទួលរឿងប្រកួត សម្រាប់ឆ្នាំថ្មីរបស់ខ្លួន

មហោស្រពភាពយន្តខ្លីចតុមុខ(CSFF) ត្រូវបានចាប់បដិសន្ធិឡើង ដើម្បីអបអរដល់ភាពយន្តខ្លីមកពីជុំវិញ ពិភពលោក។ ដើម្បីស្វាគមន៍រដូវកាលថ្មី CSFF បានបើកប្រកាសទទួលរឿងប្រកួត ដល់សមិទ្ធិកររឿងខ្លី ចាប់តាំងពី ដើមខែមីនាមកម៉្លេះ។ មហោស្រពនៅតែរាប់បញ្ចូលភាពយន្តខ្លីកម្ពុជា ដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់យុវសមិទ្ធិករយើង ឱ្យ បង្ហាញទេពកោសល្យរបស់ខ្លួន។ CSFF ឆ្នាំទី៨នេះនឹងត្រូវបានរៀបចំដោយ អង្គការភាពយន្តឈូករ័ត្ន ឬជាភាសា អង់គ្លេសហៅថា Sunflower Film Organization (SFO).

Welcome to Chaktomuk Short Film Festival Press Center

Here you can review our recent press releases and apply for press/publicist credentials for our events.

For more details, please contact:

Mr. KOAM Vutha

Communications Manager

+855-(0)70 559 353
com@csff.co
Chaktomuk Short Film Festival